Kraftvarmeverk – rister og trinn

PcP leverer løsninger til kraftvarmeverk. Rister og trinn til gangarealer, gangbroer og trapper. Vi produserer også avskjerming og ventilasjonsrister rundt maskiner.

Krav til produktenes primære egenskaper

  • Sklisikkerhet
  • Styrke
  • Drenering