Kjemisk industri – rister og trinn

PcP.s løsninger i væskebestandige materialer er foretrukket i den kjemiske industrien. Vi leverer løsninger som oppfyller gjeldende standarder og normer.

Krav til produktenes primære egenskaper

  • Syrefast materiale
  • Drenering
  • Sklisikkerhet
  • Styrke
  • Synlighet
  • Oppfyller Arbeidstilsynets krav

PcP. Norge AS - Facebook   PcP. Norge AS - Googleplus

PcP. Norge AS    ·   Lagerveien 23   ·   NO-4033 Stavanger   ·   Tlf.: +47 51 95 00 50   ·   E-mail: post@pcpnorge.no