Næringsmiddelindustrien – rister og trinn

Rister og trinn i korrosjonsbestandige materialer er foretrukne produkter i næringsmiddelindustrien. PcP. leverer produkter som oppfyller gjeldende standarder og normer.

Krav til produktenes primære egenskaper

  • Hygiene
  • Sklisikkerhet
  • Drenering
  • Styrke
  • Synlighet
  • Oppfyller Arbeidstilsynets krav