Renseanlegg – rister og trinn

PcP. tar hensyn til miljøet utendørs og leverer rister og trinn i korrosjonsbestandige materialer. Gangarealer over spillvannsbassenger og trinn til trapper.

Krav til produktenes primære egenskaper

  • Drenering
  • Korrosjonsbestandighet
  • Sklisikkerhet
  • Styrke
  • Synlighet
  • Oppfyller Arbeidstilsynets krav

PcP. Norge AS - Facebook   PcP. Norge AS - Googleplus

PcP. Norge AS    ·   Lagerveien 23   ·   NO-4033 Stavanger   ·   Tlf.: +47 51 95 00 50   ·   E-mail: post@pcpnorge.no