Renseanlegg – rister og trinn

PcP. tar hensyn til miljøet utendørs og leverer rister og trinn i korrosjonsbestandige materialer. Gangarealer over spillvannsbassenger og trinn til trapper.

Krav til produktenes primære egenskaper

  • Drenering
  • Korrosjonsbestandighet
  • Sklisikkerhet
  • Styrke
  • Synlighet
  • Oppfyller Arbeidstilsynets krav