Boreplattformer for olje og gass – rister og trinn

PcP. bidrar med produkter som er spesielt utviklet for å oppfylle de kravene som stilles på boreplattformer. Vi tar høyde for det ekstreme miljøet og de sikkerhetsmessige forholdene.

Last ned brosjyre 

Krav til produktenes primære egenskaper

  • Sjøvannsbestandiget
  • Flammehemmende
  • Sklisikkerhet
  • Drenering
  • Styrke