Trafikkanlegg – rister og trinn

Trafikkanlegg omfatter mange typer konstruksjoner. Parkeringshus, kjørebroer, tunneler, viadukter osv. Felles for PcP.s produkter er at de overholder gjeldende standarder og normer.

Krav til produktenes primære egenskaper

  • Drenering
  • Styrke
  • Estetikk