Trafikkanlegg – rister og trinn

Trafikkanlegg omfatter mange typer konstruksjoner. Parkeringshus, kjørebroer, tunneler, viadukter osv. Felles for PcP.s produkter er at de overholder gjeldende standarder og normer.

Krav til produktenes primære egenskaper

  • Drenering
  • Styrke
  • Estetikk

PcP. Norge AS - Facebook   PcP. Norge AS - Googleplus

PcP. Norge AS    ·   Lagerveien 23   ·   NO-4033 Stavanger   ·   Tlf.: +47 51 95 00 50   ·   E-mail: post@pcpnorge.no