Miljø og arbeidsmiljø

 

Download Quality, Environment and Occupational Health

Download Information... regarding the REACH Directive

 

Miljøpolicy
PcP. ønsker gjennom systematisk overvåking og styring av miljøforholdene på virksomheten å forbedre miljøprestasjonene sine kontinuerlig. Dette vil skje ved hjelp av den fastlagt miljøpolicyen og de målsetningene og målene som besluttes. Grunnlaget for miljøarbeidet er grundig kjennskap til de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, slik at det kan tas hensiktsmessige prioriteringsbeslutninger i forhold til målsetninger og mål. Rammene for miljøarbeidet fastsettes gjennom relevante lovmessige krav og andre krav som virksomheten slutter seg til overfor kunder, samt kvalitetskrav til de fremstilte produktene. Støtte til miljøarbeidet finnes i den strukturen som skapes for å overvåke, planlegge og styre de forskjellige områdene og prosessene der det finnes vesentlige miljøpåvirkninger.

Arbeidsmiljøpolicy
PcP. vil sikre at samtlige aktiviteter i produksjonen og administrasjonen planlegges og utføres på en måte som tar hensyn til den enkelte ansatte, arbeidsmiljøet og omgivelsene der de utføres. Ledelsen vil arbeide for at arbeidsmiljøet er dynamisk, slik at innsatsen optimeres og ressursene utnyttes best mulig, så langt det er teknisk og økonomisk mulig. Alle aktiviteter i PcP. skal til enhver tid utføres i overensstemmelse med relevant lovgivning og de retningslinjene for opprettholdelse av et sikkert og sunt arbeidsmiljø som gjelder for virksomheten.

Still et spørsmål


PcP. Norge AS | +47 51 95 00 50

PcP. Norge AS
Kanalvegen 8
4033 Stavanger