Selskapet

PcP. er en moderne ristfabrikk med produksjonssentre i Nederland, Tyskland og England samt salgsselskaper i Belgia, Sverige og Norge. PcP. er kjent som en moderne industrivirksomhet med høy aktivitet og spesialområde innen design og fremstilling av gitter- og sikkerhetsrister samt trinn til gulv, gangbroer, trapper, altaner, plattformer og mye mer. Vareutvalget omfatter produkter fra svært spesialiserte varmeskjoldsdekk på boreplattformer, via utsmykning av fasader og inngangspartier til ventilering ved inn- og utslusningsinstallasjoner.

PcP.s rister og trinn brukes i såvel private som offentlige bygg, i offshore-/onshore-industrien, i den kjemiske industrien, byggeindustrien, næringsmiddelindustrien og innen mange andre områder. I tillegg til et stort utvalg standardprodukter produserer vi også rister og trinn ut fra kundeønsker og -behov og ut fra slagordet: ingen oppgave er for liten eller for stor.

Idéskaping og produktutvikling

Oppfinnsomhet og produktutvikling er hjørnesteinene i gruppens markedsfilosofi. Identifikasjon og oppfyllelse av kundens behov er den viktigste faktoren for gruppens suksess. Kundeinvolvering i utviklingsfasen har resultert i produkter som er nøyaktig tilpasset forholdene og betingelsene. Service etter salg prioriteres også høyt. Prosjekt- og kvalitetskontrollen sikrer at bekreftede leveringstider og kvalitetsnormer overholdes.

Mot fremtiden

Vi forventer fortsatt vekst for PF-gruppen gjennom målrettet arbeid basert på virksomhetens ekspertise og gjennom fortsatt investering, herunder i virksomheter med spesiell ekspertise innen sitt felt.

Still et spørsmål


PcP. Norge AS | +47 51 95 00 50

PcP. Norge AS
Kanalvegen 8
4033 Stavanger