Sikkerhetsrister E

Sikkerhetsrister type E kjennetegnes med den bufrede overflaten uten hull. Type E brukes der det stilles krav om en lukket overflate og et sterkt og sklisikkert alternativ til dørkplater. Kjennetegnes av bufret overlate uten hull. Anvendes hvor det stilles krav til lukket overlate.

  • Sikkerhetsrister E

  • Industri
  • Næringsmiddelindustri
  • Bygg
  • Bolig
  • Kontor

Rister

Sikkerhedsriste E

Buffeleret overflade uden huller. Type E anvendes, hvor der stilles krav om en lukket overflade og er et stærkt og skridsikkert alternativ til dørkplader. Panelerne kan anvendes enten som enkeltelementer eller sammensvejste til risteflader.