Sikkerhetsrister G

Sikkerhetsrister Type G kjennetegnes ved den bufrede overflate og hull for gummipropper eller drenering. Type G brukes der det stilles krav til en lukket og sklisikker overflate. Sikkerhetsrister Type G er spesielt egnet til våtrom. Kjennetegnes av en bufret overlate og hull for gummipropper. Anvendes hvor det stilles krav til lukket og sklisikker overlate.

  • Sikkerhetsrister G

  • Bygg
  • Kontor
  • Svømmehaller og bade

Rister

Sikkerhedsriste G

Buffeleret overflade og huller for gummipropper eller dræning. Type G anvendes, hvor der stilles krav om en lukket og skridsikker overflade. Riste Type G er specielt egnet til vådrum, enten som enkeltelementer eller sammensvejste til risteflader.