Sikkerhetsrister K

Sikkerhetsrister Type K kjennetegnes ved et mindre antall hull enn O-serien. Type K brukes der det stilles krav om en jevn og behagelig gangflate – ofte som reposer i trapperom og gangarealer i beboelser. Kjennetegnes av færre hull enn i O-serien. Anvendes hvor det stilles krav om jevn og behagelig ganglate, ofte i trapperom eller beboelser.

  • Sikkerhetsrister K

  • Bygg
  • Bolig
  • Kontor

Rister

Sikkerhedsriste K

Kendetegnes ved mindre antal huller end O-serien. Type K anvendes, hvor der stilles krav om en jævn og behagelig gangflade – ofte som reposer trapperum og gangarealer ved beboelsesejendomme - og fremstilles enten som enkeltelementer eller sammensvejste til risteflader.