Sikkerhetsrister LHD®

Sikkerhetsrister Type LHD (Low Hole Density) kjennetegnes ved et mindre antall hull (mindre enn 5% luftgjennomgang). Type LHD brukes der det stilles krav om en sklisikker og flammehemmende overflate – ofte på sikkerhetsområder på oljeplattformer eller ved trafostasjoner. Sikkerhetsrister Type LHD er gjennomtestet for dens evne til å hemme penetrasjon av flammer og er brukt på oljeplattformer over hele verden. Testet og godkjent av SP Borås 2015. Kjennetegnes av færre antall hull. mindre enn 5% luftgjennomstrømning. Anvendes der det stilles krav til en sklisikker og flammehemmende overlate med god drenering. Blir bl.a. anvendt for å hemme penetrasjon av flammer på oljeplattformer og trafostasjoner.

  • Sikkerhetsrister LHD®

  • Offshore
  • Boreplattformer for olje og gass
  • Energi
  • Transformatorstasjoner

Rister

Sikkerhedsriste LHD®

Testet og godkendt af SP Borås 2015. Sikkerhedsriste Type LHD® anvendes, hvor der stilles krav om en skridsikker og flammehæmmende overflade – ofte på olieboreplatforme eller ved transformatorstationer. Flere tests har bevist at stålfiltre med LHD® riste slukker oliebrande markant hurtigere end traditionelle stenfiltre af makadam, grus og sten. Overflademønstret har mindre end 5 procents luftgennemgang.

Download LHD® Brochure

Fastgørelsesbeslag Hjørne

Fastgørelsesbeslag Hjørne fastgører sikkerhedsristen sikkert til understøtningen. Anvendes både til sikkerhedsriste Type O3™ og Type LHD.

Fastgørelsesbeslag Midt

Fastgørelsesbeslag Midt fastgører sikkerhedsristen sikkert til understøtningen. Anvendes både til sikkerhedsriste Type O3™ og Type LHD®.