Sikkerhetsrister O2™

Sikkerhetsrister type O2™ brukes der det stilles krav til sklisikkerhet og vekt. De tettliggende hullene gir en jevn og overflate med lav transparens. I tillegg til at de opp- og nedpressede hullene gir et optimalt styrke/vekt forhold, så gir den også god drenering. Sikkerhetsrister Type O2™ kan utføres i et mangfold av kombinasjonsmuligheter mht. bredde, høyde, lengde og profilutforming. Kjennetegnes ved ø9mm oppresset og ø5mm nedpresset hull i 2mm materiale lagt i et kvadratisk mønster. Egenskaper: sklisikkert, lav vekt og lav transparens.

 • Sikkerhetsrister O2™

 • Industri
 • Maskinfabrikker
 • Næringsmiddelindustri
 • Kjemisk industri
 • Renseanlegg
 • Bygg
 • Bolig
 • Kontor
 • Byggeplasser
 • Energi
 • Kraftvarmeverk
 • Vindmøller
 • Transport
 • Togstasjoner
 • Jernbaneanlegg
 • Sykkel- og gangbroer

Rister

Sikkerhedsriste O2™

ø9 mm oppressede og ø5 mm nedpressede huller giver en jævn og ugennemsigtig overflade, og profilet får derfor et højt styrke/vægt forhold. Anvendes indenfor alle grene af industri- og boligbyggeri, hvor der stilles krav til skridsikkerhed og vægt.

Fastgørelsesbeslag underpart O2

Underpart O2 fastgører sikkerhedsristen sikkert til understøtningen. Anvendes til sikkerhedsriste Type O2™.

Fastgørelsesbeslag underpart UNI-6

Underpart UNI-6 fastgører sikkerhedsristen sikkert til understøtningen. Anvendes til sikkerhedsriste Type O2™.