Sikkerhetsrister O3™

Sikkerhetsrister type O3™ brukes der det stilles krav til sklisikkerhet og styrke. I tillegg til at de opp- og nedpressede hullene gir et optimalt styrke/vekt forhold, så gir den også god drenering. Sikkerhetsrister Type O3™ kan utføres i et mangfold av kombinasjonsmuligheter mht. bredde, høyde, lengde og profilutforming. Kjennetegnes ved ø14mm oppresset og ø8,5mm nedpresset hull i 3mm materiale lagt i et kvadratisk mønster. Egenskaper: sklisikkert, lav vekt og lav transparens.

 • Sikkerhetsrister O3™

 • Industri
 • Maskinfabrikker
 • Næringsmiddelindustri
 • Kjemisk industri
 • Renseanlegg
 • Bygg
 • Bolig
 • Kontor
 • Byggeplasser
 • Offshore
 • Boreplattformer for olje og gass
 • Energi
 • Kraftvarmeverk
 • Vindmøller
 • Transport
 • Togstasjoner
 • Sporoverganger
 • Jernbaneanlegg
 • Sykkel- og gangbroer

Rister

Sikkerhedsriste O3™

ø14 mm oppressede og ø8,5 mm nedpressede huller lagt i et kvadratisk mønster i 3 mm materiale, giver profilet et uovertruffet højt styrke/vægt forhold. Anvendes indenfor alle grene af industrien, hvor der stilles krav til skridsikkerhed og styrke.

Optræksplader O3™ / 2mm

Optræksplader med ø14 mm oppressede og ø8,5 mm nedpressede huller i 2 mm materiale. Anvendes indenfor industri- og boligbyggeri, hvor der stilles krav om skridsikkerhed og fleksibilitet. Kan monteres, som præ-fabrikerede plader, på glatte flader.

Fastgørelsesbeslag underpart O3

Underpart O3 fastgører sikkerhedsristen sikkert til understøtningen. Anvendes til sikkerhedsriste Type O3™, Type O3™ /2mm og Type O3™ /ALU.

Fastgørelsesbeslag Hjørne

Fastgørelsesbeslag Hjørne fastgører sikkerhedsristen sikkert til understøtningen. Anvendes både til sikkerhedsriste Type O3™ og Type LHD.

Fastgørelsesbeslag Midt

Fastgørelsesbeslag Midt fastgører sikkerhedsristen sikkert til understøtningen. Anvendes både til sikkerhedsriste Type O3™ og Type LHD®.

Fastgørelsesbeslag underpart UNI-8

Fastgørelsesbeslag underpart UNI-8 fastgører sikkerhedsristen sikkert til understøtningen. Anvendes til sikkerhedsriste Type O3™.