Sikkerhetsrister S

Sikkerhetsrister Type S (stjerne) kjennetegnes ved større og sagtaggede hull. Type S brukes hvor det stilles høye krav til sklisikkerhet og god dreneringsevne – ofte i maritime miljøer, på skip og fiskeanlegg. Kjennetegnes av større og sagtaggede hull. Anvendes hvor det stilles krav til høy sklisikkerhet og god drenering, ofte brukt i maritime miljøer.

  • Sikkerhetsrister S

  • Industri
  • Kjemisk industri
  • Renseanlegg
  • Transport

Rister

Sikkerhedsriste S

Kendetegnes ved større og savtakkede huller. Type S anvendes, hvor der stilles høje krav til skridsikkerhed og god dræningsevne. Panelerne kan anvendes enten som løse enkeltelementer eller sammensvejste til riste.